El dèficit de places escolars públiques és un problema general pels diferents barris, sent la Bordeta i Badal els més afectats. Des de fa anys, l’Escola de Cal Maiol, situada al carrer Sagunt, té uns terrenys reservats a Can Batlló on es traslladaria per a poder satisfer les demandes educatives de la Bordeta, sobretot tenint en compte que és l’únic barri del districte sense institut i que en els pròxims anys es preveu la construcció de 1.500 habitatges dins del recinte de Can Batlló.

Edifici de Can Batlló on se situarà la nova escola de Cal Maiol

A principis de març, l’Ajuntament publicava la licitació per a la redacció del projecte el qual es tractaria de rehabilitar un dels blocs de l’antic recinte industrial i afegir un nou edifici annex de tres plantes per incloure les instal·lacions del nou Institut-Escola Cal Maiol per a alumnes d’educació infantil, primària i secundària.

Per a sorpresa del veïnat, el projecte inclou un parc de neteja i una part destinada a Parcs i Jardins que se situaria sota el pati escolar que separaria el nou edifici de l’antic bloc de Can Batlló. Segurament ens trobem davant del primer cas en tot l’estat en què es construeix un parc de recollida de residus sota d’una escola.

Arran de conèixer la notícia, un grup de mares i pares s’han organitzat i creat la “Plataforma contra el centre de neteja” per tal d’aturar el projecte municipal i denunciar les deficiències i riscos evidents que suposa per a la mobilitat i especialment per a la salut dels infants.

L’any 2013, l’Ajuntament va haver de canviar d’ubicació el parc de neteja situat sota una illa d’habitatges de l’avinguda de Roma, al Districte de l’Eixample, en resoldre l’Audiència Provincial de Barcelona a favor de les veïnes i determinar que l’activitat portada a terme al parc de neteja alterava greument la convivència de la comunitat de propietaris. A la mateixa sentencia, es recollia que l’impacte que té aquest tipus d’activitat industrial – la qual implica anades i vingudes de personal i vehicles de gran tonatge durant les 24 hores del dia i el transvasament i extracció de tunelades de residus diàries – situada en ple nucli urbà i amb alta densitat de població s’excedia i es contraposava amb el dret individual de cada propietari a gaudir del seu habitatge dins del que s’entén com a convivència normal.

Davant d’aquests antecedents, sorprèn que novament l’Ajuntament vulgui construir una planta d’aquest tipus altra vegada en ple nucli urbà i sota una escola sense tenir en consideració a les veïnes, alumnes i personal docent que haurien d’acabar convivint amb unes rutines diàries completament contraposades.

Per a la construcció de tal planta, l’Ajuntament va adjudicar al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya un estudi de compatibilitat d’usos del Parc de Neteja de Can Batlló amb el centre educatiu indicant; “És un espai comú pel que fa a edificació, però perfectament separables pel que fa a impactes de les activitats”.

Si analitzem qui valida aquest informe tècnic, veiem que els tres enginyers signants han tingut o tenen una relació directa sigui amb l’administració o amb empreses privades del sector. El primer, el Sr. Domènech Cucurull Descàrrega va ser director de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i posteriorment Comissionat de la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”. El segon és el Sr. Ferran Relea Ginés, el qual va ser director de la Junta de Residus a l’Agència Catalana de Residus i posteriorment va treballar en dues etapes diferents com a Director Tècnic i com a cap de l’àrea de desenvolupament tecnològic a CESPA-Ferrovial, empresa que gestiona la recollida i neteja a part de la ciutat. Finalment trobem al Sr. Josep M. Serena Sender, el qual va treballar com a Cap de Serveis de Control Ambiental i Director de Serveis d’Innovació a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). Actualment és Conseller Delegat d’AUMA – empresa consultora en medi ambient i energia per part de l’AMB – i des de finals de març, president del Consell de Seguretat Nuclear, càrrec altament polititzat al ser nomenat pel Consell de Ministres i avalat pel mateix Govern Central.

Resulta incomprensible veure com per part de l’administració no es veu com a incompatible que persones directament relacionades amb la mateixa administració encarreguin un informe tècnic que avali la posada en marxa d’un projecte d’aquestes característiques i que tindrà un contracte per un valor estimat d’1,6 milions d’euros el qual acabarà sent gestionat per CESPA – Ferrovial a l’encarregar-se aquesta empresa de la gestió dels residus a la zona oest de Barcelona.

L’Ajuntament ha de treure l’aigua clara d’aquest projecte i ha d’informar a les veïnes i famílies afectades quins són els motius pels quals s’ha de situar el parc de neteja justament en aquest lloc amb tots els riscos que comporta per als infants i personal docent; sorolls, olors, vibracions de maquinària industrial, moviment de vehicles industrials, tractament de residus amb productes químics o plagues d’animals urbans.

Similar Posts