A partir del curs que ve, el 2019/2020, el barri d’Hostafrancs comptarà amb un nou institut escola. A principis de gener l’Ajuntament de Barcelona feia públic que el centre Miquel Bleach i l’IES Coromines s’unirien en un nou projecte d’institut escola. A més, aquesta notícia anava acompanyada de l’augment d’una línia respecte a les places d’infantil i primària d’educació pública que actualment ofereix aquesta escola. Sant Vicenç de Paül (anomenat popularment les monges) va tancar les seves portes com a escola el curs passat després d’haver anat perdent progressivament alumnat fins a quedar en desús. A l’estiu del 2018 va servir temporalment per acollir menors no acompanyats. Ara, aquest antic centre concertat servirà per ubicar les noves línies d’aquest institut escola. El 26 de març els responsables dels dos centres que s’uneixen presentaven el nou Institut Escola ARTS.

L’Escola Sant Vicenç de Paül servirà de centre pont fins que el nou institut escola s’emplaci definitivament a l’ubicació actual de l’IES Coromines

L’escola pública guanyarà una línia més d’educació obligatòria de 3 a 16 anys

El curs que ve a Sant Vicenç de Paül es traslladaran les dues noves promocions de P3 i la línia de P4. També s’hi traslladaran un curs de 6è i els dos nous de 1r d’ESO. Aquesta primera promoció estrenarà la doble línia que augmentarà les places disponibles d’escola pública. L’ajuntament pagarà a la congregació religiosa propietat de St. Vicenç de Paül un lloguer per les instal·lacions. Aquest serà el primer cop que les administracions fan el pas de traspassar una escola concertada a pública, encara que en aquest cas només són les instal·lacions.

Sant Vicenç de Paül servirà de pont pel nou institut escola ARTS que al curs 2022/2023 es traslladarà definitivament a l’emplaçament de l’IES Coromines

Però el futur de l’Institut Escola ARTS no serà Sant Vicenç de Paül, sinó que l’objectiu és que l’any 2022 tot el centre estigui a l’actual IES Coromines. Així les antigues monges serviran de centre pont durant aquests anys, mentre es realitzen obres d’adequació al Coromines per poder encabir l’educació primària i infantil. Fins a arribar aquell any doncs hi haurà promocions que estaran a l’actual Miquel Bleach, a l’edifici de la seu del districte, promocions a Sant Vicenç de Paül i altres a l’IES Coromines, a la plaça Joan Corrades.

Aquest fet de la dispersió entre els centres i la falta de comunicació de tot plegat a les famílies ha estat un dels temes que més molèsties ha causat. Les famílies es van queixar a l’inici que s’havien assabentat d’aquestes importants novetats per la premsa, cosa que va causar ser neguit. Des de la direcció dels centres però en donaven la culpa a l’administració que ho va fer públic sense que es pogués donar ni el temps ni els mecanismes adequats per informar les famílies. Pel que fa a la dispersió d’aquests anys de traspàs i per la queixa de mares i pares, es disposarà d’un servei d’acollida gratuït per a les famílies que tinguin germans als diferents centres. Un altre factor d’angoixa i és veure que encara no s’han iniciat les obres d’adequació de Sant Vicenç de Paül que haurien d’haver acabat a l’inici del curs que ve. Aquestes però ja han estat aprovades i pressupostades per l’administració.

El format institut escola permet un projecte coherent i de continuïtat pedagògica en tota l’educació obligatòria

El nou centre serà un avenç important pel barri. En primer lloc el format institut escola permet una continuïtat de centre per les famílies i és un model reclamat per les AFA’s. Aquest evita haver de buscar nou centre en acabar la primària, amb les angoixes i dificultats que això comporta. Però no només això sinó que els i les alumnes poden gaudir d’un projecte pedagògic coherent i de continuat al llarg de l’educació obligatòria. Des dels equips dels dos centres s’afronta amb entusiasme aquesta nova etapa.

El projecte educatiu del nou centre seguirà la línia del que actualment s’està realitzant a l’escola Miquel Bleach. Aquesta treballa per projectes des d’una perspectiva artística en un projecte de col·laboració amb el MNAC (Museu d’Art Nacional de Catalunya). Així el nou centre seguirà una línia de metodologies innovadores basat en l’aprenentatge per projectes en quatre categories, arts, recerca, tecnologia i ciències. Cada una d’aquestes categories respon a les sigles de l’escola, ARTS.

Similar Posts