Les ocupants del Bloc Gayarre 42 han afrontat el seu judici de desnonament. Uns minuts més tard de les deu del matí del dimecres 5 de febrer entraven a la sala totes les parts. Per un costat la propietat de l’immoble i els seus advocats. Per l’altre les quatre demandades, amb les seves advocades. Un nombrós grup del Grup d’Habitatge de Sants van assistir com a públic, ja que la sessió era oberta i també per fer visible el suport a les seves veïnes.

El judici civil debatia entorn de la propietat de les cases on viuen les quatre famílies. Aquestes no disposen de títol, ja que van ser allotjades allà pel col·lectiu d’habitatge del barri, en estar l’edifici buit. La titularitat l’ostenta Bardón Service Bcn SL., qui pretén fer una activitat purament especulativa. L’edifici va ser comprat pel fons MK Premium, que va expulsar a totes les anteriors veïnes. Posteriorment l’empresa del senyor Bardón la va comprar amb la intenció de vendre els pisos un per un i obtenir un gran benefici, especular.

Façana del bloc de pisos Gayarre 42

No és el primer desafiament que han d’afrontar les persones que viuen actualment a aquest bloc. El passat 29 de maig la propietat va enviar l’empresa de matons Desokupa. La resposta immediata del barri va fer que aquest s’haguessin de tancar dins de l’escala del bloc amb la protecció dels Mossos d’Esquadra. Després de tot el dia de pressió no van aconseguir expulsar les veïnes. El Grup d’Habitatge va estar negociant amb la propietat que va retirar els matons i es va comprometre a seguir únicament el procés judicial.

Aquest procés va tenir un moment important amb la celebració del judici. L’advocat dels demandants van demanar obviar les qüestions morals per centrar-se en la qüestió de la titularitat de la propietat. Per contra les demandades van defensar que no tenien alternativa per la situació d’emergència dels preus de l’habitatge. Uns preus elevadíssims per l’acció d’empreses com Bardón Service Bcn SL. També es va fer referència al decret llei 17/2019 que obliga als grans propietaris a oferir lloguer social. El jutge va al·legar que aquest no estava convalidat pel Parlament, cosa que es va fer el mateix dia del judici. Les altres dues qüestions processals que es van discutir va ser l’opció de fer una negociació entre les parts, que el demandant va rebutjar i la qüestió de forma qui estava realitzada aquesta demanda. Està realitzada sobre ignorats ocupants, tot i saber la propietat qui hi viu. Els testimonis de la part demandada, eren activistes del GHAS que van participar de les primeres negociacions entre les ocupants i propietat.

Com a fet curiós, durant el judici, el propietari de l’immoble, el senyor Bardón, es va aixecar per dir-li al jutge que marxava perquè tenia moltes coses a fer. A més el jutge va lloar la feina realitzada per les veïnes organitzades en els grups d’habitatge, però va advertir que la seva decisió estaria presa només en qüestions jurídiques. D’aquesta manera va quedar vist per sentència. Sigui quina sigui aquesta, el que és segur, és que la lluita d’aquest bloc i de la resta de veïnes i col·lectius del barri continuarà. Perquè és l’acció de l’organització comunitària l’única que és capaç d’assegurar un dret tan fonamental com l’habitatge. La força popular és el veritable contrapès a l’especulació capitalista, ja que les lleis no són iguals per tothom.

Similar Posts