AV Badal, Brasil i La Bordeta

Queixa a la Síndica de greuges per les Cobertes d’uralita de Violant d’Hongria, 18

El passat dia 12 hem posat una queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona per la inacció de l’Ajuntament de Barcelona davant el perill de nous esfondrament de les cobertes d’amiant de les quatre naus industrials de Violant d’Hongria, 18 i l’abandonament en que el propietari, Construcciones Fisas SLU les té.
La regidoria del districte diu que les teulades estan estables,  que només hi ha perill quan es manipulin o retirin, i que quan comencin les obres del projecte es seguiran els protocols de seguretat. Però mentre diuen això, les teulades es van enfonsant. Hi ha hagut esfondraments el setembre del 2009, el maig del 2011, i el del 25 de març d’enguany va requerir la intervenció dels bombers. Un dels murs que aguanta la teulada amenaça esfondrament i els bombers, el dia 27 de març van acordonar una part del pàrquing que hi ha al costat.
Els veïns no podem esperar unes obres que resten pendents d’executar des del 2010, i amb les que a més no hi estem d’acord. La degradació de les naus, la brutícia que s’acumula i els perills de nous esfondraments requereixen una actuació immediata de l’ajuntament.
Pots llegir la notícia a la seva font original .
Comparteix!

Pots llegir la notícia a la seva font original.