Actualitat

D’horts urbans i de resistències a la ciutat mercaderia

Parlem en concret de l’Hortet de la Farga, de la Comissió de Festes plaça la Farga i de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús Sostre Cívic. Totes tres entitats portem des del 2015 forjant la transformació d’un espai privat i especulatiu en un espai cooperatiu i públic. Aquesta transformació ve motivada per les activitats que es realitzen, des de fa molts anys, en aquest espai per part del veïnat que són el taller de la Comissió de Festes i el jardí amb hortet.

Hem donat vida i significació a l’espai fent-lo col·lectiu i digne de ser estimat. Han estat temps d’embats i d’embastar el que ara ja s’ha de cosir: habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús i local social amb taller de la Comissió de Festes als edificis de Rossend Arús 36 i 38 i un jardí i horts a l’interior de l’illa amb entrada per Noguera Pallaresa 27. La lluita política desfermada pel conflicte ha inclòs a Building Center de la Caixa, al Districte i al projecte la Farga amb tota la càrrega d’un barri que amb les seves entitats i veïnat apostem per una societat on puguem viure totes per igual. La crisi s’ha tancat amb la compra dels dos edificis i l’interior d’illa per part de l’Ajuntament de Barcelona fent ús del dret de tanteig i retracte sobre la propietat que era fruit d’una execució hipotecària.

Ara, amb tota la il·lusió, cal re-habilitar, cal que els habitatges s’omplin de somnis, cal que el taller i local social sigui digne i cal la co-gestió del veïnat al jardí i horts de la Farga.