Col·lectius en lluita

S’encongeix el projecte educatiu públic de Can Batlló

El projecte educatiu públic de 0 a 18 anys dibuixat sobre els plànols de Can Batlló l’any 2006 s’ha encongit fins a quedar en una escola i prou. Els plans han canviat sense tenir en compte la veu de les famílies afectades, ni les escoles bressol del barri, ni la manca d’institut públic a La Bordeta, com tampoc que estan aterrant al barri mil cinc-centes famílies. A més, no hi ha previst cap altre equipament educatiu públic a la zona.

El 2017 es va saber casualment que aquest Pla General Metropolità (PGM) s’havia modificat i que el projecte inicial es reduïa a una escola de 3-12 anys. Així, s’ha perdut l’oportunitat d’oferir al barri una nova escola bressol i institut públics. El PGM de Can Batlló-Magòria del 2006 que preveia escola bressol, escola d’infantil i primària i institut es va transformar en només una escola d’infantil i primària (de 3 a 12 anys) de dues línies. L’escola pública ha fet molt bona feina però també és cert que, per principis i per necessitats econòmiques, l’educació pública és cada vegada una aposta més majoritària en el nostre territori. Els darrers anys aquesta preferència s’ha fet explícita en les inscripcions de P3 del barri, i s’anirà traslladant a l’ensenyament secundari inexorablement en els pròxims anys. Segons dades del Consorci d’Educació de Barcelona, el curs el 2014/2015 hi va haver un increment del 18,9% d’alumnat d’educació infantil (0-3), molt per sobre de l’increment d’altres districtes.  La preinscripció escolar a P3 ha crescut a l’escola pública durant els darrers anys i l’any passat, de nou, la majoria d’escoles del districte on històricament quedaven places lliures, van completar places en primera opció. Els darrers anys han desaparegut les segones opcions reals i se sol apostar per la concertada per por a l’assignació d’ofici a un altre barri del districte.

D’altra banda, la demanda pública per a les places de Batxillerat al nostre districte també ha crescut gairebé un 7%. Caldria tenir en compte que aquesta es trobarà, en un futur no gaire llunyà, amb els alumnes que ara estan a infantil, que són més nombrosos del que eren fa uns anys. L’Ajuntament de Barcelona també feia públic, no fa massa, que apostava per les escoles-instituts però sembla que a La Bordeta som una excepció.

Per últim, la construcció de les torres de catorze pisos i eixams d’habitatges que proliferen en el recinte de Can Batlló, que havia de ser un pulmó de Barcelona,  suposarà un increment del 20% del nombre total d’habitatges al barri (7.500 al 2015). Als blocs ja habitats s’ha observat que la proporció de famílies joves amb fills és molt superior a la del conjunt del barri, de manera que la població escolar previsiblement s’incrementarà per sobre del 20%. Sembla molt difícil de creure que l’administració pública no constati la necessitat d’ampliar places des de l’escola bressol fins a l’institut i, per tant, de recuperar el projecte inicial públic de 0-18, en l’únic barri del districte que, a més, no disposa de cap institut públic.

En nom de les nostres filles i de les nombroses entitats i persones que donen suport a aquesta demanda exigim que ens retorneu el projecte inicial: en defensa de l’escola pública pel barri de La Bordeta, no renunciarem al projecte educatiu 0-18. L’educació és un dret i una lluita de totes i la defensarem des del territori.

Comparteix!