Actualitat

Sense places a l’escola pública

Un any més, l’accés a l’escola pública, per a moltes famílies, és qüestió d’atzar. D’atzar que et pugui tocar el sorteig que et dóna dret a gaudir d’un sistema gratuït d’educació, dret recollit en la tant cacarejada Constitució. Però, què passa amb les places i l’escola pública?

Al barri hi ha 9 escoles públiques d’infantil i primària. En total, una oferta anual de 293 places noves cada any – front a les 350 que oferten les 7 escoles concertades. Entre aquestes, les famílies que inscriuen els seus infants ho fan en un llistat de preferències segons l’escola que més desitgen, tenint en compte el model pedagògic i la proximitat al domicili. En els últims anys, la demanda d’escola pública està augmentant i es cronifica la problemàtica de quedar-se fora de l’escola escollida. Aquest és un dels principals motius de traspàs d’alumnes de la pública a la concertada. Aquest any, 71 famílies no han pogut entrar a l’escola pública on s’havien inscrit, per manca de places. Per contra, de les places ofertades a la concertada, en sobren 89. Les famílies que es queden sense plaça s’han de buscar solucions en altres escoles on hi hagi places: lluny del seu domicili, a la concertada o, simplement, en escoles que no tenen el model educatiu que desitgen pels seus fills.

De les inscripcions en les escoles públiques també es desprèn que, dins el sistema públic, hi ha escoles de primera i escoles de segona. A les escoles que ofereixen models educatius més innovadors, lliures i de renovació pedagògica, la demanda en dobla l’oferta. Per contra, alguns dels centres públics tenen molt poca demanda. Això genera una segregació a dins de l’educació pública, també relacionat amb el nivell socioeconòmic de les famílies. La situació evidencia l’existència d’escoles de primera i segona categoria dins un sistema que hauria de garantir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Les famílies afectades per la manca de places a la pública s’han organitzat per trobar solucions i han creat un correu electrònic perquè les afectades s’hi puguin posar en contacte: senseplacessants@gmail.com

Comparteix!