Actualitat

Trobada veïnal, posada en comú, problemàtiques, resistències i propostes

Dissabte 5 de maig, a mig matí es començaven a trobar veïns i veïnes a la font nova de Sants, la que dóna inici a la Rambla que cobreix les vies del tren i que pren diferents sobrenoms segons cada veí: orinal, palangana, font nova, etc. De forma prèvia a aquell dia s’havien pogut observar diferents cartells penjats a les parets del barri que interpel·laven a aquelles persones que els llegien.

“Et pugen el preu del lloguer? Pateixes racisme per ser migrant? Et vols emancipar i no pots?” Eren algunes de les preguntes que llençaven per animar a la participació a la trobada. A aquesta hi van participar al voltant d’una cinquantena de persones i va començar explicant els motius que havien dut a l’Assemblea de Barri de Sants a convocar-la. Des de molts col·lectius que s’havien sumat a la convocatòria es troba a faltar un espai al barri, obert a la participació de les veïnes, on s’hi pugui assistir i explicar quins problemes tenen i buscar solucions de forma comuna. La trobada pretenia visualitzar la feina que fan molts col·lectius al barri, que els i les santsenques sàpiguen on dirigir-se segons les necessitats que tinguin i també fomentar l’auto-organització.

La primera part de la trobada va consistir en fer una radiografia del barri, posant en context les diferents situacions d’emergència que s’estan vivint, sobretot les relacionades amb l’habitatge i l’expulsió silenciosa de veïnes amb la pujada de preus del lloguer. Tot seguit van prendre la paraula els col·lectius que van venir a explicar la feina que fan. A aquestes intervencions hi va seguir un torn obert de paraules, en els qual es van treure més problemàtiques i la necessitat de poder generar una lluita ofensiva per no haver d’estar generant sempre lluites concretes de resistència.

En un exercici de síntesi es van agrupar les problemàtiques veïnals per sectors.

Educació

 • L’Assemblea Groga, on participen famílies i personal docent. Lluita per una escola pública de qualitat.
  Demanda d’escola-institut de 0 a 18 a Can Batlló per part de l’AFA de Cal Maiol. L’ajuntament de moment només ha confirmat la construcció d’escola i institut de 3 a 16 anys sense especificar el model, si escola-insitut com es demanda o una escola i un institut de forma separada. També la manca de places per l’inscripció a l’escola pública.
 • La Troca, projecte de formació permanent. La falta de formació és el principal motiu d’exclusió del món laboral. S’estan realitzant cursos de llengües, informàtica, economia domèstica, etc. Han començat aquest curs i ja hi han passat més de 100 persones.
 • Escoleta Popular de la Bordeta, un projecte de educació popular i crítica per a nens i nenas de sants vinculat al grup d’habitatge de sants. Projecte autogestionat que vol començar a funcionar a partir del curs que ve.
 • Universitat Lliure, un espai que organitza cursos, tallers i xerrades, alguns puntuals i altres de forma periòdica.
 • Arcadia, escola amb vocació comunitaria i universal que s’ubicarà a Can Batlló.

Habitatge

Les pujades de lloguer, l’expulsió silenciosa d’aquelles veïnes a qui no renoven el contracte, destinació de molts pisos a us turístic i altres abusos són alguns dels temes que van sorgir. El districte és el segon en número de desnonaments i aquests no només no ‘saturen sinó que l’actitud de jutges i policia està canviant intentant executar-los malgrat hi hagi resistència veïnal.

 • el Grup d’Habitatge de Sants és reuneix un cop a la setmana els diumenges a les 18h a la plaça Joan Corrades. De forma horitzontal i implicant a totes les veïnes que hi assisteixen de manera autorganitzada intenten donar solució a tothom que s’hi presenta amb qualsevol problemàtica relacionada amb l’habitatge.
 • Fem Front al Turisme a Sants, ha estat realitzant una feina de denuncia de les polítiques agressives d’immobiliàries, tant per pressionar a veïns a vendre i la invasió de l’espai públic per part d’aquestes empreses. També segueixen fent una denuncia de visualitzar la gran presència de pisos i apartaments destinats al turisme que expulsa al veïnat. L’extensió del turisme a les zones perifèriques, la massificació i la precarietat laboral derivada del model turístic de masses.

També van participar les veïnes de Leiva 37 i van explicar el seu cas com a exemple de victòria, el bloc d’habitatges del carrer Leiva estava afectat per la compra d’un fons voltor i per la lluita veïnal van aconseguir quedar-se. feien una crida a la organització veïnal per tan de fer-hi front a la greu situació de barricidi que s’esta vivint.

Migració

La tancada contra el racisme s’està produint es aquests moments contra el racisme i la llei d’estrangeria. A més la situació de les persones refugiades segueix essent molt precària.

 • Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs, La Bordeta. Plataforma que treballa pels drets dels migrants. Estan realitzant una feina per conscienciar dels drets de les persones refugiades i exigir el dret de circulació. Fan concentració tots els dimecres a la font nova

Feminisme

Sobre feminisme es va dir que es vol tractar com quelcom transversal que s’ha de treballar en tots els aspectes de la vida. Es va xerrar sobre les agressions masclistes i la inseguretat al carrer

 • La Trama Feminista de Sants un grup obert que fan treball intern i cara al barri. Aquest any s’ha generat el espai feminista de sants, un punt de confluència de les feministes santsenques.

Economia

Van participar diverses cooperatives a la trobada. El model cooperatiu fa possible poder generar una economia  democràtica, més justa i on el repartiment és equitatiu.

 • La Garrofera, una cooperativa de consum, funciona amb la unió de consumidors sense intermediaris per poder accedir als productes de consum de forma directe, de proximitat i sostenibles.
 • La Inexplicable, una altre cooperativa, aquesta de feina, és un projecte que vol crear un espai per democratitzar l’accés a la cultura a través dels llibres i altres activitats.

Jovent

Els joves són els que més avocats a la precarietat es troben. L’accés a la emancipació és cada cop més lluny per les condicions econòmiques.

 • Els caus i esplais de Sants són un llocs importantíssims on els infants aprenent valors per a tota una vida. En canvi la majoria del nostre barri estan en condicions lamentables, amb falta d’espai per poder realitzar la seva activitat.

Guia de recursos

El que va quedar clar de la trobada veïnal és el gran teixit crític i combatiu del nostre barri que és capaç de generar resistències. Malgrat tot falta que aquests col·lectius i la feina que fan sigui més visible a les veïnes. Per aquesta raó una de les feines que va sortir de la trobada és l’elaboració d’una guia de recursos on de forma clara i visual tota aquesta informació arribi al veïnat. Des de l’organització es fa una crida a que els col·lectius i entitats enviïn els seus mecanismes de contacte, una petita descripció de la feina que fan i l’adreça. Ho estan recollint al seu correu electrònic trobadaveinal@gmail.com

La propera trobada de veïnes i veïns serà el 16 de juny a les 11:30 a la Font Nova.

Comparteix!