Actualitat

Llibre “Ned Ludd y la Reina Mab. Destrucción de máquinas, Romanticismo y los Comunales de 1811-12” de Peter Linebaugh

Aquest text té el seu origen a una xerrada de l’autor, Peter Linebaugh, a les jornades anomenades «Els luddites, sense condescendència», esdevinguda a Birkbeck, per commemorar el 200 aniversari de l’aixecament de les filadores i filadors el 1811. De les reflexions amb altres historiadores, veteranes i joves militants entorn de l’obra de E.P. Thompson La formació de la classe obrera a Anglaterra, sorgeix aquesta extraordinària gesta històrica i literària, que recluta a les anònimes i menyspreades teixidores del segle XIX de la regió central d’Anglaterra en les primeres files d’un grup internacional, poliglota i multicolor de plebeus que es resisteixen a la despossessió en els albors del capitalisme i la modernitat.

Ned Ludd i La reina Mab rescata als ludditas de la seva càrrega d’irrellevància retrospectiva. El mite de Ludd i l’esperit de Mab, com diu Linebaugh, són defenses locals imaginatives en un món d’artesanes i comuneres mobilitzades contra una mecanització que perseguia el benefici i l’encerclament planetari .

«Excepte Ludd, tots els generals per als homes signifiquen mals» Ànonim 1811-1812.

Aquest lema i la gran quantitat de referències a La Reina Mab que trobem a la literatura anglosaxona -també llatina- des del segle XVI fins als nostres dies són el perfecte exemple de fins a quin punt és important la generació d’un imaginari col·lectiu, de personatges i mites que encoratgin revoltes, encarnin els desitjos de rebel·lió i dotin de contingut màgic i estètic les vindicacions i defenses d’una determinada forma de vida.

Ned Ludd y la Reina Mab. Destrucción de máquinas, Romanticismo y los Comunales de 1811-12. Peter Linebaugh (Ed. Descontrol)

Comparteix!