Actualitat

El Parc de Can Batlló vol agafar forma abans d’acabar l’any

El novembre de 2017 es va iniciar un procés a Can Batlló per ubicar un parc limitat pels carrers Parcerisa, Constitució, Mossèn Amadeu Oller i Gran Via. El parc, que comptarà amb 46.000m2, està actualment en un procés de configuració a nivell de disseny arquitectònic i s’espera tenir una proposta definitiva abans de cap d’any. La iniciativa, que ha estat impulsada per la Plataforma de Can Batlló, el Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta, té l’objectiu de crear un parc pel barri dinamitzat per la Comissió d’Estratègia de Can Batlló, amb el suport tècnic de Lacol SCCL i la Comissió de Disseny de l’Espai de Can Batlló. Des de 2017 s’ha arribat a un total de 211 persones tant físiques com representants d’entitats, que han ajudat a definir els objectius del parc. Els temes tractats durant el procés han tingut 7 eixos principals: inclusió de gènere, memòria, mobilitat i connectivitat, elements de paisatge, recursos i mínim impacte ambiental, procés i gestió els usos propis. Amb aquest procés, l’objectiu principal fou sobretot empoderar les veïnes del futur parc de Can Batlló, convidant-les a participar des de l’inici en el procés de disseny del parc.

Es van dividir en dues fases. La primera fou de treball intern i preparació del procés, que recopilà tota la informació i allò més rellevant per ajudar a definir les necessitats del projecte. És una fase que va permetre debatre col·lectivament i amb el veïnat sobre diverses qüestions. La segona fase, però, fou de treball extern, en què es van dinamitzar dues sessions de debat obertes, convidant a col·lectius i entitats del barri que han treballat les idees, la força i el valor que es vol donar al parc, així com la definició dels usos. Les conclusions a les quals es va arribar amb aquest procés van ser definir un parc obert al barri, respectuós, que convidi a entrar i creuar-lo, popular i per a tothom, però sobretot segur i amb perspectiva de gènere. L’eix de la memòria vol recordar el seu passat industrial i agrícola a través del reaprofitament de la infraestructura existent possible. En un entorn de vianants i també de bicicleta, vol construir-se un parc naturalitzat i on l’aigua hi sigui present, però sempre respectant l’impacte ambiental. Després d’aquest procés va poder concretar-se molt més les propostes de dibuix del parc.

Actualment, doncs, es troben encara en una fase prematura en què la proposta de dibuix del disseny del futur del Parc de Can Batlló està en mans de la pròxima assemblea que es celebrarà el 17 de desembre, per seguir definint el parc que les veïnes volen per la Bordeta i continuar endavant.

Comparteix!