AV Badal, Brasil i La Bordeta

Recorrerem l’aprovació dels projectes urbanístics del Pau A i el Pau B del Pla de Juan de Sada

El dia 4 sortia publicada l’aprovació per l’Ajuntament dels projectes urbanístics del Pla de Juan de Sada per als polígons d’actuació urbanista (PAU) A i B.
El projecte urbanístic és el pas previ a l’aprovació dels projectes de reparcel·lació de cadascun dels PAU.
Cal recordar que l’Associació de Veïns de Badal, Brasil, Bordeta i la Comissió de Veïns i veïnes afectats pel la MGPM de Juan de Sada el març de 2017 hem presentat al·legacions al projecte de reparcel·lació del PAU A , que és la zona delimitada per Juan de Sada, Fisas, Violant d’Hongria i el que serà Miquel Àngel.
El PAU B és el que està per sota del que serà el carrer Miquel Àngel. El passat mes de novembre s’aprovava la constitució de la Junta de Compensació, i ara en poc mes de tres mesos el projecte d’urbanístic, quedant pendent la presentació d’un projecte de reparcel·lació.
Aquesta aprovació s’ha produït mentre estem a l’espera de les propostes alternatives a l’actual Pla de Juan de Sada  que el passat mes d’octubre l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament es va comprometre a presentar-nos en el termini d’un mes per tal de poder trobar una solució al conflicte de Juan de Sada.
L’Associació de veïns i la Comissió d’afectats, tan bon punt es facin públics, estudiarem els projectes urbanístics per tal de presentar recurs de reposició.
Pots llegir la notícia a la seva font original .
Comparteix!

Pots llegir la notícia a la seva font original.