Burxant a fons

Seguretat més enllà dels models que coneixem

El tema de la seguretat ha estat històricament el gran camp de batalla de la dreta. Aquell que, a través de la por i la inseguretat, ha servit per arrabassar drets i llibertats al poble, per assegurar el poder de l’elit a canvi d’estabilitat. El gran recurs a aquesta problemàtica han estat sempre mesures correctives […]

Burxant a fons

Devaluació de drets i sistema punitiu

Estem vivint un procés de devaluació de drets civils en el marc d’un sistema que mai es va caracteritzar pel respecte als drets civils. No obstant això, un dels èxits actuals del punitivisme és generar la sensació que no hi ha remei a aquesta devaluació de drets.   Sistema migratori Les polítiques migratòries de la […]

Burxant a fons

Can Batlló, problemes i respostes als problemes de seguretat

Al llarg dels últims mesos s’han patit a Can Batlló tota una sèrie de problemes relacionats amb la seguretat, principalment robatoris. Per la gran extensió i complexitat arquitectònica del recinte, la seguretat dels espais és un tema que no ha sigut fàcil d’abordar i encara s’està lluny de resoldre. Ser un espai abandonat durant molt de […]

Burxant a fons

Accions al voltant dels narcopisos

Des de finals de 2016 alguns veïns del barri del Raval ens hem organitzat davant l’augment de venda de drogues que estava i està degradant el barri, juntament amb altres components gentrificadors com ara el turisme massiu, l’oci nocturn, els desallotjaments, l’especulació, etc. El primer grup veïnal que va denunciar l’augment del tràfic de drogues […]