Etiqueta: habitatge cooperatiu

  • Més habitatge cooperatiu a Sants

    L’habitatge és un dret bàsic de totes les persones. Per desgràcia però, existeix la concepció de l’habitatge com a un bé especulatiu que, lluny d’acomplir la seva funció social, acaba satisfent interessos econòmics particulars impedint d’aquesta manera que hi hagi un accés lliure a un habitatge digne per a una …